Juni 2015

Resultaat van de Graham Defensive Screen van The American Association of Individual Investors

1998 tot heden (2015):  16,2% per jaar vergeleken met de S&P 500 beursindex 4,6% per jaar in die periode.  


Validea Benjamin Graham (Defensive) Model Portfolio 

2003 tot heden (2015):  280% cumulatief resultaat vergeleken met 111% van de S&P 500 beursindex. 


Stockholm School of Economics  onderzoek over de jaren 1998 en 2012 concludeerde: "De best presterende Graham strategie was het selecteren van bedrijven met lage schulden gecombineerd met zeer lage gemiddelde koers / winst verhoudingen. De strategie genereerde een gemiddeld jaarlijks rendement van 18,24% vergeleken met 6,03% behaald door de FTSE Nordic 30 Index."

De methodiek beschikt over meer dan 65 jaar data waarin de doeltreffendheid van de gehanteerde principes ruimschoots blijkt. 

September 2017 

Value investing waardebeleggen